DEPOS-CREDIT s.r.o.

DEPOS-CREDIT s.r.o.

Táborská 45
398 06 Mirovice
IČ: 63906180
DIČ: CZ63906180

Informace o kanceláři DEPOS-CREDIT s.r.o.

O společnosti DEPOS-CREDIT s r.o.®

Společnost DEPOS-CREDIT s r.o.® vznikla 24.11.1995 zápisem do obchodního rejstříku v Českých Budějovicích pod zn. C5656 s předmětem podnikání - poskytování služeb podnikatelské veřejnosti a to zejména vedení jednoduchého a podvojného účetnictví, kompletní zpracování mzdové agendy, daňového, ekonomického a organizačního poradenství a ostatní služby související s podnikatelskými aktivitami klientů. Dominantní postavení v poskytovaných službách má daňové poradenství a interní i externí zpracování veškerých forem účetnictví pro klienty.

Garance za poskytnuté služby

Garantem kvality poskytování daňového poradenství a vedení účetnictví klientů je daňový poradce Ing. František Jonák zapsaný v komoře daňových poradců pod evidenčním číslem 000 009 a držitel certifikátu Q B Ú - bilanční účetní číslo 004330 a kolektiv více než dvaceti zaměstnanců společnosti.

Společnost je pojištěna na podnikatelská rizika vznikající z poskytování výše uvedených služeb prostřednictvím společnosti GREKO s.r.o. u Kooperativy a.s.. V praxi to znamená, že v souladu s ustanovením zákona hradí společnost případné pokuty a penále, pokud škodu prokazatelně zavinila.

Působnost společnosti

Působnost společnosti není regionálně omezena a v současné době jsou služby poskytovány zejména na uzemí Čech a hlavního města Prahy se sídlem společnosti na Masarykovo nám. č. 41/42 Mirovice.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

adresa DEPOS-CREDIT s r.o.
  Masarykovo nám. 41/42
  Mirovice
  398 06
 
pevné linky 382 274 414
  382 274 397
  382 274 558
  382 274 561
 
faxové spojení               382 274 562
 
vedení firmy 602 189 664
 
účetní 602 103 438
  602 118 771
 
email jonak@depos-credit.cz
  depos.credit@cmail.cz
  depos@cmail.cz

Kde nás najdete?